Infiintari firme | Infiintari firme S.R.L | Infiintare firme

 • Yna Finance & Consulting
 • Yna Finance & Consulting
Dizolvare firma – Lichidare firma – Radiere firma

Dizolvare firma – Lichidare firma

S.C. Yna Finance & Consulting S.R.L va ofera consultanta si asistenta legala privind :

 • Desfiintarea unei societato (Dizolvare Firma, Lichidare, Radiere)
 • Falimentul sau Insolventa – cea mai frecventa situatie care conduce la dizolvarea si lichidarea unei firme
 • Salvarea unei firme (Reorganizarea Judiciara)
 • Suspendarea temporara a activitatii firmei

In functie de situatia firmei dvs.cu ajutorul nostru puteti alege calea cea mai sigura de urmat pentru firma dvs.

Contacteaza-ne pentru a beneficia de consultanta specializata in dizolvare si lichidare firma !

Daca ati optat pentru DIZOLVAREA si LICHIDAREA firmei dvs. trebuie sa cunoasteti procedura de urmat care consta in depunerea la Registrul Comertului a doua dosare , primul pentru dizolvare si lichidare si cel de radiere.

Etapa 1 – dizolvare firma si lichidare voluntara

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Hotararea AGA sau decizia asociatului unic – avem nevoie de copii de pe certificatul de inmatriculare (CUI) si cartile de identitate ale asociatilor;
 • Imputernicirea persoanei delegate care va depune mentiunea in Registru Comertului;
 • Dovada achitarii taxelor – chitantele care fac dovada achitarii taxelor la Registru Comertului si care se depun la dosar.

Etapa 2 – de radiere (voluntara)

 • Cerere tip – de radiere;
 • Certificatul de inregistrare si anexele – certificatul de inmatriculare (CUI) si certificatele constatatoare;
 • Situatia financiara de lichidare – Bilantul de lichidare;
 • Hotararea de repartizare a activelor – dupa caz;
 • Certificat fiscal de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale;
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea;
 • Dovada achitarii taxelor – chitantele care fac dovada achitarii taxelor la Registru Comertului si care se depun la dosar.

In cazul lichidarii voluntare, dupa stingerea datoriilor catre creditorii societatii, asociatii pot cadea de acord cu privire la repartizarea activelor ramase. In cazul in care nu ajung la acest acord, procedura de lichidare se deruleaza conform legii (cu numirea unui lichidator).
Radierea decurge firesc dupa etapele amintite. Odata cu obtinerea certificatului de radiere, persoana juridica inceteaza sa mai existe.

Falimentul, sau procedura insolventei – pe scurt

Reglementarile legale specifice procedurii falimentului se gasesc in Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in MO nr. 359 din 21.04. 2006, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, publicata in Monitorul Oficial nr. 944 din 22.11.2007.
In cazul in care societatea se gaseste in insolventa vadita, sau in insolventa iminenta, incetarea existentei persoanei juridice se va face prin procedura numita faliment.

In situatia in care se declara falimentul unei societati comerciale si nu exista bunuri ale societatii care pot fi valorificate si nici garantii ale unor terti care pot acoperi datoriile fata de banca, datoriile respective nu pot fi acoperite.

Procedura de lichidare presupune constituirea unei Adunari a Creditorilor, care este convocata si prezidata, de cate ori este nevoie, de catre administratorul judiciar, sau dupa caz, de catre lichidator, daca legea, sau judecatorul sindic, nu dispune altfel.

Totodata, asociatii/ actionarii firmei aflate in lichidare pot desemna, pe cheltuiala lor, un administrator special, care sa participe la procedura falimentului si sa le reprezinte interesele.

Indiferent de tip, procedura poate fi declansata de catre: debitor , creditor sau orice alta persoana sau institutie prevazuta expres de lege.

 

Diferenta dintre insolventa si faliment

Prin procedura insolvenței, debitorul are posibilitatea de a-și continua activitatea sub supravegherea unui administrator judiciar desemnat de către instanța de judecată, trecând inițial printr-o perioada de observație. Dacă  există premise economice și situația de fapt a debitorului permite, conform unui plan de reorganizare ce trebuie aprobat de către creditori, se poate intra în procedura de reorganizare judiciară. Acest lucru presupune ca într-o perioadă de la 1 la 3 ani, debitorul să își acopere datoriile către creditorii înscriși la masa credală. Dacă planul  de reorganizare s-a finalizat cu succes, firma va fi reinserată în circuitul economic printr-o sentință pronunțată de către tribunal. Prin procedura falimentului,  firma debitoare este dizolvată, nu mai poate efectua acte de comerț, iar bunurile firmei sunt supuse lichidării în vederea acoperirii datoriilor. Vânzarea bunurilor  se va face de către lichidatorul judiciar desemnat de prin sentința de deschidere a procedurii falimentului. Ulterior, firma este radiată din evidențele registrului comerțului.

Ai nevoie de mai multe informatii? Suna acum un profesionist 0771.422.385!